Bel Canto Club

Vytisknout

 

 

Bel Canto Club je sdružení přátel krásného zpěvu a milovníků vážné hudby a krásného zpěvu. Krásný zpěv (v italštině bel canto) je fenoménem, který se neobejde bez cílevědomé péče o mladé talenty.


Bel Canto Club je sdružení založené k obecně prospěšným cílům.


Bel Canto Club bude podporovat mladé nadějné koncertní a operní pěvce v aktivitách Mezinárodního pěveckého centra Antonína Dvořáka (Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka a Mezinárodní interpretační seminář s pedagogickou a orchestrální praxí.).


Vznik této iniciativy byl inspirován společností Jednota pro zvelebení hudby v Čechách vytvořenou pražskou šlechtou v roce 1808, která financovala a ovlivňovala vznik Pražské konzervatoře a její činnost po dobu padesáti let od roku 1811.

     
   

fotodokument pražské iniciativy v r. 1808.
(kliknutím zvětšíte)

 


Významné osobnosti ze všech tvůrčích hudebních odvětví společně s představiteli posluchačské veřejnosti se rozhodly iniciovat a podpořit vznik volného společenství obdivovatelů krásného zpěvu, díla Antonína Dvořáka a sympatizantů Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka v Karlových Varech sdružení Bel Canto Club.


Vznik Bel Canto Clubu podpořili, stali se jeho prvními členy nebo jsou členy přípravného výboru sdružení: Zpěvačka Gabriela Beňačková, pěvci Peter Dvorský a Štefan Margita, houslový virtuóz Václav Hudeček. dirigenti Libor Pešek a František Drs, skladatelka Sylvie Bodorová, profesorky zpěvu Magdaléna Blahušiaková, Magdaléna Hajóssyová, Blanka Morávková, Brigita Šulcová, hudební vědec a vedoucí katedry managementu na Akademii múzických umění Doc. PhDr. Jiří Štilec, CSc., primátor města Karlovy Vary Ing. Petr Kulhánek, Antonín Dvořák, vnuk slavného skladatele, Antonín Dvořák pravnuk skladatele, italský pěvec a pedagog Antonio Carangelo a mnoho dalších.


Zakládající členové:

Sylvie Bodorová Štefan Margita Václav Hudeček František Drs

 

 

     

 

 
Ing. Petr Kulhánek Antonín Dvořák
(pravnuk skladatele)
Alois Ježek  

 

Prohlášení zakládajících členů Bel Canto Clubu

Inspirováni společností Jednota pro zvelebení hudby v Čechách, vytvořenou pražskou šlechtou v roce 1808, která financovala a ovlivňovala vznik Pražské konzervatoře a její činnost po dobu padesáti let od roku 1811, jsme založili sdružení s názvem Bel Canto Club.

Nepříznivé finanční podmínky, které v současné době postihly většinu kulturních institucí v České republice, nás, osoby celoživotně spjaté s pěvectvím a hudbou, přivedly k myšlence prostřednictvím Bel Canto Clubu podporovat aktivity Mezinárodního pěveckého centra Antonína Dvořáka. Hlavním cílem Bel Canto Clubu je veřejná podpora a uznání Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka a Mezinárodnímu interpretačnímu semináři s pedagogickou a orchestrální praxí, které jsou pravým odrazovým můstkem pro mladé nadějné koncertní a operní pěvce. Chceme, aby takové možnosti byly zachovány i pro budoucí generace. Bude nám velkou ctí a potěšením, pokud naše snažení osloví všechny ty, kterým není lhostejný osud bel canta, krásného zpěvu, který, jak věříme, má své stálé příznivce.

 

Výkonný výbor sdružení:

Alois Ježek - předseda

František Drs - místopředseda

JUDr. Veronika Vlková - člen