Členství

Vytisknout


ŘÁDNÉ ČLENSTVÍ

 

Podmínkou pro získání řádného členství je splnění alespoň jedné z níže uvedených podmínek:

  • úhrada ročního příspěvku ve výši minimálně 1.000,- Kč, na základě jehož úhrady získává člen členství na příslušný kalendářní rok, ve kterém příspěvek uhradil, nebo 12 měsíců od doby, kdy příspěvek uhradil;
  • úhrada jednorázového příspěvku ve výši 3.000,- Kč, na základě jehož úhrady získává člen členství na období třech po sobě jdoucích let po poskytnutí příspěvku;
  • poskytnutí nepeněžitého plnění (věcné dary, služby) v hodnotě minimálně 1.500,- Kč na jeden kalendářní rok členství, v případě poskytnutí plnění ve větší výši, může být členství přiznáno na odpovídající období, tj. případně i několika let;
  • výjimku tvoří přihláška a úhrada příspěvku pro získání členství Bel Canto Clubu podaná v roce 2013, která je současně platná pro členství na zbytek kalendářního roku 2013 a celý rok 2014.

 

Řádní členové mohou čerpat v roce 2013 tyto výhody: 

  • Pozvání na Salon členů BCC a hostů s osobností hudebního světa dirigentem Liborem Peškem ve středu 18. září 2013 v karlovarské galerii Modrý dům. (Pokud bude Salon realizován rovněž v Praze, budete včas informováni.) Libor Pešek je letošním jubilantem. Oslavuje 80. narozeniny. Pořad a koncert s dalšími hosty uvede Ivan Štraus. Dvě vstupenky VIP na tento koncert si členové rezervují telefonicky nebo e-mailem.
  • Pozvání na Závěrečný koncert vítězů a laureátů Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlovarském městském divadle v pátek 22. listopadu 2013. Dvě vstupenky VIP (á 100,- Kč) na tento koncert si členové rezervují telefonicky nebo e-mailem. Nevyžádané vstupenky budou uvolněny do prodeje. Se vstupenkou členové získají pozvánku VIP na slavnostní raut po Závěrečném koncertu MPS AD v hotelu Kolonáda.
  • Pozvání na Vánoční odpolední varhanní koncert ve středu 25. prosince 2013 v Grandhotelu Pupp a po koncertu na setkání u vánočního punče v salonku Grandhotelu Pupp. Dvě vstupenky VIP (á 50,- Kč) na tento koncert a společenské setkání si členové rezervují telefonicky nebo e-mailem. 

 

Pro rok 2014 budou výhody pro členy specifikovány v druhé polovině roku 2013. Jejich součástí bude pozvánka na koncerty a Salony - Domácí večer Václava Hudečka a Setkání se Sylvií Bodorovou a jejími hosty.


 

ZLATÉ ČLENSTVÍ

Od roku 2014 připravuje BCC nabídku a možnost Zlatého členství, jehož definice a nabídka budou specifikovány.

 

Členství právnických osob dle jejich příspěvků bude předmětem samostatné individuální kategorizace a přiznání výhod dle poskytnutého plnění na základě rozhodnutí Výkonného výboru.